Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do Európskeho parlamentu

obecnyurad@zlkovce.sk

starosta@zlkovce.sk