Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty:

Meno školy : Základná škola Žlkovce 1.-4. ročník

Email školy:  zs.zlkovce@gmail.com

Telefón       :  033/7434159 – škola

                      0905 774067  - riaditeľ

Adresa        :  Základná škola Žlkovce 250,920 42,okr Hlohovec

 

Charakteristika školy:

Základná škola Žlkovce 1. -4. ročník je malotriedna škola, ktorú navštevujú deti zo Žlkoviec a Ratkoviec. Žiaci sa učia v spojených ročníkoch.

Pri menšom počte žiakov je možnosť v škole vytvoriť priateľskú, rodinnú atmosféru a viac sa deťom venovať aj individuálne.

Počet žiakov školy je 29 čo je v priemere 15 žiakov na triedu. Škola má zriadený školský klub.

Škola nie je právny subjekt – patrí pod Obecný úrad Žlkovce, ktorý je jej zriaďovateľom. Budova školy je umiestnená v strede obce, v tichom prostredí, mimo ruchu hlavnej cesty.

Škola má zriadené a využíva – 2 učebne-triedy slúžiace na vyučovanie, učebňu informatiky a herňu pre stolný tenis. Triedy a herňa sú vybavené štandardne, v triedach  sú nové školské lavice, nové podlahy a žalúzie. Učebňa informatiky je priestranná, adekvátne vybavená k veľkosti školy a počtu žiakov – 10 žiackych počítačov, 1 učiteľský počítač, tlačiareň, skener a dataprojektor. Škola má  i miestnosť pre jedáleň, ktorá je umiestnená  v priestoroch MŠ. K vybaveniu školy patrí i kabinet pomôcok pre 1.-4. ročník.

V areáli školy je aj moderné viacúčelové ihrisko /tenis, nohejbal, volejbal, mini- futbal/.

 

Školský rok 2018/2019

Učitelia  :                   Mgr. Anna Bokorová  – /1. a 4. ročník/

                                  Mgr. Peter Kosák       – /2.a 3. ročník/ - riaditeľ ZŠ

                                  Mgr. Petra Durdyová  – ANJ

Vyučovanie NV  :     VDP  Mgr. Jozef Hoľko

Vychovávateľ ŠKD: Mgr.Magdaléna Malovcová

 

História školy:

V období nepovinnej školskej dochádzky chodili deti do školy v Malženiciach, kde sa učilo iba čítať a písať. Prvá škola bola v Žlkovciach zriadená okolo roku 1840 v obecnom dome v Hliníku.  Prvým učiteľom bol Rovas, ktorý bol aj obecným notárom.Škola bola pôvodne jednotriedkou s nevyhovujúcou učebňou a napríklad v školskom roku 1903/1904, z ktorého sú prvé písomné záznamy, chodilo do jednej triedy 84 žiakov. Na škole sa vystriedal celý rad učiteľov. Takýto stav trval až do školského roku 1931/1932, kedy nastúpil na školu Ján Vondriska. V triede bolo zapísaných až 124 žiakov a do Vianoc 1932 bola škola rozšírená na dvojtriednu, v školskom roku 1934/1935 sa škola rozširuje na trojtriednu. Z tohto obdobia pochádza aj miestny rodák Štefan Šipkovský, ktorý bol v rokoch 1949-1953 školským inšpektorom v Hlohovci a patril medzi šíriteľov osvety a kultúry.

Plány na novú školu v Žlkovciach, zmarila prvá svetová vojna. Svetová hospodárska kríza i názorová nejednotnosť občanov o názve školy a o mieste výstavby posunula termín výstavby na október 1941. 1. septembra 1942 sa už začalo vyučovať v novej škole.

V školskom roku 1948/1949 boli školy v Žlkovciach a Ratkovciach zlúčené, a tak vznikla trojtriedna ľudová škola.Prvým riaditeľom bol Ján Vondriska.Jedným z najdlhšie pôsobiacich riaditeľov v tom období bol Peter Kyseľ, ktorý nastúpil na školu v roku 1951 a v obci pôsobil do roku 1970. Zastával tiež funkciu správcu OB a knihovníka ľudovaj knižnice, a pričinil sa tak o kultúrny rozvoj obce.V školskom roku 1952/1953 nastupuje na školu rodák z Ratkoviec Štefan Malovec, neskôr sa stal riaditeľom školy.

.... bude doplnené....

 

 

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka