Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách nájdete tu:
 
https://www.minv.sk/?ep-klkandidati