Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 16
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
40/2019Nadácia Allianz, Dostojevského rad 4, 815 74 BratislavaZMLUVA O POSKYTNUTÍ PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOVprojekt Dva merače rýchlosti.2 000,00 €4.10.2019nestanovený
0489-520-2001/ZMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyDodatok č. 1 k záložnej zmluve Zmena predmetu záložného práva0,00 €25.7.2019nestanovený
11/2019Milan Jančovič, Monika Jančovičová - kupujúciKúpna zmluva s dodatkomPozemok pod rodinným domom kupujúcich - zmluva + dodatok3 064,00 €22.6.2019nestanovený
10/2019M2Tech, s. r. o. Trakovice 361 919 33 Trakovice Zmluva o užívaní sietePrenájom TV káblového rozvodu v obci Žlkovce30,00 € (jednotková)8.6.201930.6.2039
9/2019Vladimír Hornáček, Eva HornáčkováKúpna zmluvaPozemok3 056,00 €31.5.2019nestanovený
8/2019Ľubomír Zachar, Katarína ZacharováKúpna zmluvaPozemok pre domom s.č. 2282 056,00 €31.5.2019nestanovený
7/2019AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, 917 00 TrnavaKÚPNA ZMLUVA O PREDAJI AUTOMOBILUŠkoda FABIA AMB MP 55/1.0 M5F10 900,00 €25.5.2019nestanovený
15/2019Ing. Dagmar Horáková, audítor, č. licencie 485, Štúrova 14, 94901 NitraZ M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovAudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 2018 700,00 €28.5.2019nestanovený
6/2019Milan Jančovič, Monika Jančovičová - kupujúciKúpna zmluvaPozemok pod rodinným domom kupujúcich4,512 €6.5.2019nestanovený
5/2019PLANTEX, s.r.o., Veselé pri Piešťanoch 417, 922 08Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluvazabezpečovať pre odberateľa dodávku čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚ, Školské ovocie a zelenina, ktoré budú určené na priamy konzum deťom a žiakom, ktorí využívajú aktivity a činnosť odberateľa.0,00 €12.4.201930.6.2020
4/2019František L U K Á Č I KKúpna zmluvapravidelná dodávka : hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a mäsových výrobkov, ktorú sa zaväzuje predávajúci kupujúcemu počas platnosti zmluvy od 18.03.2019 dodávať v predpokladanom množstve.0,00 €19.3.2019nestanovený
018/19ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 PúchovKúpna zmluva- rámcová 018/19Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa tovaru predávajúcim kupujúcemu. (Potraviny pre školskú jedáleň0,00 €19.3.2019nestanovený
3/2019Zdravé ovocie s.r.o., Štefana Cyrila Parráka 9, 917 01 TrnavaKúpna zmluvaPredmetom zmluvy je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny, sterilizovaného ovocia a zeleniny a vajec podľa objednávok odberateľa na základe tejto zmluvy.0,00 €19.3.201931.12.2019
2/2019Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany, Priemyselná 12a, PiešťanyZMLUVA o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom centre Slobody zvierat PiešťanyZabezpečenie umiestnenia túlavých psov30,00 € (jednotková)23.2.2019nestanovený
1/2019AU CONSULTING, s.r.o., ŽlkovceDohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení plnenia úloh zodpovednej osobyZmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvy o zabezpečení plnenia úloh zodpovednej osoby zo dňa 24.07.2018, a to tak, že táto zmluva zaniká dňa 31.01.2019. 0,00 €29.1.201931.1.2019
Položky 1-15 z 16
Zmluvy » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
18/06/010/15Úrad Práce, sociálnych vecí a rodiny PiešťanyDohoda o pomoci v hmotnej núdziAplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi0,00 €25.10.2018nestanovený
9/2018N.M.-Audit, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, Nové Mesto nad VáhomZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej uzávierky k 31.12.2017 a overenie výročnej správy 650,00 €25.10.2018nestanovený
tz2018-05-15jv1TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVAZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOVpoverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov0,00 €20.10.2018nestanovený
8/2018AU CONSULTING, s.r.o., ŽlkovceZmluva o zabezpečení plnenia úloh zodpovednej osobyPredmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť pre Objednávateľa plnenie úloh zodpovednej osoby podľa článku 39 GDPR a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za to odmenu. 100,00 € (jednotková)26.7.2018nestanovený
7/2018Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt, TrnavaZMLUVA O DIELOVypracovanie - zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obce Žlkovce. Zmeny a doplnky (ZaD) č. 2/2018 Územného plánu obce Žlkovce1 920,00 €14.7.2018nestanovený
05/2018VUB, a.s., BratislavaDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 994/2018/DDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 994/2018/D0,00 €13.7.2018nestanovený
04/2018VUB, a.s., BratislavaZmluva o terminovanom úverePoskytnutie terminovaného úveru99 503,00 €9.7.2018nestanovený
03/2018VUB, a.s., BratislavaZmluva o bežnom účteOtvorenie a vedenie bežného účtu0,00 €9.7.2018nestanovený
02/2018Obec MalženiceZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie na Sito pre talenty 201840,00 € (jednotková)16.6.2018nestanovený
01/2018EKOTEC, spol. s r.o., BratislavaZmluva o kontrolnej činnostiRočná kontrola multifunkčného ihriska 276,00 € (jednotková)13.5.2018nestanovený
072TT130014Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuÚprava zmlyvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP99 503,77 €24.3.2018nestanovený
tz2018-02-15vs3TOPSET Solutions, s.r.o., StupavaZmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva aktaktualizácia programu, systémovej podpore a licenčná zmluva pre WinCITY IR ESMAO36,00 €7.3.2018nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 17
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
11/2017Rastislav Stanko, Ingrid StankováKÚPNA ZMLUVAPredmetom je zmena vlastníckych práv, za podmienok uvedených v nasledujúcich ustanoveniach zmluvy, k nehnuteľnosti pozemok – parcela registra „E“ KN, s parcelným č. 984/4 o výmere 378 m² druh pozemku: Orná pôda.3 024,00 €15.12.2017nestanovený
10/2017EKOTEC, spol. s r.o., BratislavaZmluva o kontrolnej činnostiRočná hlavná kontrola detského ihriska 276,00 € (jednotková)19.12.2017nestanovený
L-08/TDO/1995Marius Pedersen, a.s. TrenčínPríloha č. 2 zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmiCenník služieb0,00 €7.12.2017nestanovený
110917F K L a brat, spol. s r.o., Hviezdoslavova 21, LudaniceZmluva o dieloUskutočnenie prác na výstavbe diela Rekonštrukcia objektu na využitie pre komunitnú činnosť v obci Žlkovce 149 994,00 €1.12.2017nestanovený
9/2017Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebZmluva o poskytovaní verejných služieb 480,00 €25.11.2017nestanovený
022/§50j/NS/2017Úrad Práce, sociálnych vecí a rodiny PiešťanyDOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiúprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti6 012,00 €29.9.2017nestanovený
8/2017Plantex, s.r.o., Veselé pri PiešťanochRámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluvaDarovanie finančnej čiastky v hodnote odobratého ovocia a zeleniny0,00 €28.9.2017nestanovený
7/2017N.M.-Audit, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, Nové Mesto nad VáhomZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej uzávierky k 31.12.2016 a overenie výročnej správy 650,00 €27.9.2017nestanovený
6/2017PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020Spracovanie žiadosti a manažment verejného obstarávania2 350,00 €26.9.2017nestanovený
tz2017-09-11vs3TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVAZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluvaajnovšie aktualizácie aplikačných počítačových programov 192,00 € (jednotková)21.9.2017nestanovený
5/2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke plynuDodávka plynu0,00 €24.8.2017nestanovený
tz2017-06-14vs8TOPSET Solutions s.r.o., StupavaZmluva o aktualizácii programovAktualizácia programov, systémová podpora a licenčná zmluva78,00 € (jednotková)12.7.2017nestanovený
4/2017Jaroslav MalovecKúpna zmluvaPredaj pozemku 104,00 €10.6.2017nestanovený
3/2017Imrich Tkáčik a manželka Mária Tkáčiková, Kováčová Zdenka, Beata Kubovičová, Miroslav Kollár a Ivana Kollárová, Miroslav Snoha a manželka Jana Snohová Katarína SlovákováKúpna zmluvaPredaj pozemku9 550,02 €7.4.2017nestanovený
2/2017MAPA Slovakia Digital s.r.o.Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľaÚprava práv a povinností vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z.0,00 €5.4.2017nestanovený
Položky 1-15 z 17
Zmluvy » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
7/2016Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 01 BratislavaZmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie povinnosť Poskytovateľa poskytovať služby Zákazníkovi k systému – Elektronizácia služieb miest a obcí ( ďalej len ,, ESMAO“),  333,60 € (jednotková)8.12.2016nestanovený
6/2016PLANTEX, s.r.o., VeseléZmluva o spolupráci, Kúpna zmluvaDodávky ovocia0,00 €29.9.2016nestanovený
5/2016F K L a brat, spol.s r.o., Hviezdoslavova 21, 956 11 LudaniceZMLUVA O DIELOKomunitné centrum a verejné priestranstvá v obci Žlkovce 248 866,19 €11.5.2016nestanovený
4/2016PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 NitraZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, Aktivita 1 – komunitné centrumSpracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020,Manažment procesu verejného obstarávania,Externý manažment a implementácia podporeného projektu,1 500,00 €19.1.2016nestanovený
3/2016PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 NitraZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, Aktivita 3 – verejné priestranstvá obceSpracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020,Manažment procesu verejného obstarávania,Externý manažment a implementácia podporeného projektu,1 500,00 €19.1.2016nestanovený
2/2016Marius Pedersen ,a.s., 911 01 TrenčínDodatok č. 2/2015 k zmluve č. L-08/TDO/1995 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadomVloženie nových odsekov do zmluvy z dôvodu zmeny legislatívy0,00 €12.1.2016nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
68355-106/2015-TTSociálna poisťovňa, 813 63 BratislavaDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkovPredmetom tejto dohody je urdenie podrobnosti o poskytovani 0dajov z evidenci0,00 €5.12.2015nestanovený
121489478Západoslovenská distribučná, a.s., BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy16,78 €24.9.2015nestanovený
121489479Západoslovenská distribučná, a.s., BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy16,78 €24.9.2015nestanovený
04/2015Miroslav Hulvan – MH ALARMS, Šomodská 36, 920 01 HlohovecZMLUVA O DIELOPoskytnutie technickej služby v rozsahu dodávka a montáž obecného kamerového systému ( ďalej len CCTV ) - v obci Žlkovce 920 42.23 874,00 €17.9.2015nestanovený
TT02832Obec ŽlkovceZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuObecný kamerový systém - Žlkovce21 595,00 €17.9.2015nestanovený
5/2015Stavebné práce Radovan MalovecZmluva o dieloRekonštrukcia MŠ Žlkovce – Rozšírenie kapacity29 422,00 €20.8.2015nestanovený
4/2015PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí služby na externý manažment projektu PRV 2007-2013, opatrenie 3.4.2Spracovnie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 500,00 €24.7.2015nestanovený
3/2015PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí služby na externý manažment projektu PRV 2007-2013, opatrenie 3.4.2Externý manažment a implementácia podporeného projektu1 700,00 €24.7.2015nestanovený
0488/2015/SRŠMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuDotácia na rozšírenie kapacít materských škôlnadstavby28 000,00 €1.7.2015nestanovený
729/2015/UZVšeobecná úverová banka a.s. BratislavaZmluva o termínovanom úvereposkytnutie peňažných prostriedkov za účelom financovania oprávnených nákladov projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Žlkovce0,00 €24.6.2015nestanovený
7052001Ryba Žilina, spol. s r.o.Kúpna zmluvaPredávajúci sa touto zmluvou zaväzuje podľa svojho rozvozného plánu dodávať tovar predávaný predávajúcim podľa objednávky kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu.0,00 €26.2.201531.12.2016
KaHR-22VS-1001/0202/34Slovenská inovačná a energetická agentúraDODATOK č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUZmena podmienok poskytnutia príspevku 107 163,71 €25.2.2015nestanovený
1HISPA SK s.r.o Bancíkovej 1/A 821 03 BratislavaDOHODA o podmienkach predaja tovaruPredmetom budúcich dohôd budú opakujúce sa dodávky výrobkov predávaných dodávateľom v sortimente a cenách vyjadrených aktuálnym ponukovým listom.0,00 €19.2.2015nestanovený
3A-ZOD-0100115O.S.V.O.comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 PrešovZmluva o dielo 3A-ZOD-0100115Modernizácia verejného osvetlenia v obci Žlkovce 112 803,91 €4.2.2015nestanovený
0105/2015COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvoKúpna zmluvaPredávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu potravinársky tovar podľa vlastného výberu a kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať.0,00 €6.1.2015nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1992/13/SPPD/CEZSPP - distribúcia, a.s.Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 108/2013/RCSNájomná zmluva - STL plynovod PE d 50 - 80,86 m a STL plynovodná prípojka PE d - 11,2 m - 3 ks1,00 €11.1.2014nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
09/2013Ing. Dušan PetrovičZmluva č. 09/2013 o vykonaní prác v oblastiach BOZP a OPP v objektoch organizáciezabezpečenie oblasti BOZP a OPP68,00 €23.4.2013nestanovený
02 Z/13/HMiroslav Hulvan - MH ALARMSZmluva o dielo č. 02 Z/13/HPoskytnutie Technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti0,00 €nestanovenýnestanovený
2013Ing. Miroslav Maco - MULTICHANNELZmluva TKRZabezpečenie údržby a prevádzky Televízneho káblového rozvodu ( obcí Žlkovce a Ratkovce )2,52 € (jednotková)2.1.2013nestanovený
1/2013/INV/StIng. Ľubomír Valo - VALO Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 1/2013/INV/St IBV pri Kultúrnom dome - zriadenie inžinierskych sietí 23 748,59 €5.2.2013nestanovený
03/13MH ALARMS - Bezpečnosté systémyZmluva o servise a údržbeVykonávanie funkčných skúšok, odborných skúšok a prehliadok a servisnej činnosti na EZS0,00 €21.2.2013nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2012Ing. Marcela Stanková, Žlkovce 158Kúpna zmluvakúpa pozemku3 160,00 €25.1.2012nestanovený
2/2012Obec ŽlkovceKúpna zmluvakúpa pozemku 288,00 €25.1.2012nestanovený
Obec ŽlkovceDohoda o úhrade za výruby drevínfinančná náhrada za výrub drevín85 078,00 €30.10.2012nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5VÚB BankaZmluva o bežnom účte0,00 €10.8.2011nestanovený
4Obec MalženiceZmluva o poskytnutí príspevku40,00 €30.10.2011nestanovený
3Ateliér ADD PiešťanyZmluva o dielo na zhotovenie Územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky k Územnému plánu obce Žlkovce3 200,00 €17.5.20118.7.2011
1/INV/2011/StMH ALARMS - Bezpečnosté systémyZmluva na uskutočnenie prác a dodávok21 084,00 €13.9.2011nestanovený
11/TT/2011Obvodný úrad TrnavaZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Šlovenskej republiky na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality16 860,00 €6.5.2011nestanovený
06/015/01Dexia banka Slovensko, a.s.Prvý municipálny úver, zmluva o úvere č. 06/015/01, dodatok č. 6Dodatok k úverovej zmluve0,00 €21.5.2011nestanovený
2Obec ŽlkovceKúpna zmluvapredaj pozemku38963 896,00 €30.10.2011nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2010
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
JB 191/2010ZMO, región Jaslovské BohunicePríkazná zmluva k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania0,00 €11.11.2010nestanovený

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka