Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Informácie o kompetenciách

Obec Žlkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec Žlkovce spravuje

Obecný úrad,

Materskú školu,

Školskú jedáleň,

Obecnú knižnicu,

obecný cintorín a dom smútku,

 

Obec Žlkovce je zriaďovateľom Základnej školy v Žlkovciach pre 1.- 4. ročník.

 

Spoločný obecný úrad v sídle Daňového úradu v Hlohovci zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 


 

Základné údaje - polohopis obce

Žlkovce ležia na 48° 28' severnej zemepisnej šírky a 17° 43' východnej zemepisnej dĺžky, 9,5 km severozápadne od okresného mesta Hlohovec. Nachádzajú sa na aluviálnej nive dolného Považia a na východnom okraji Trnavskej sprašovej tabule v nadmorskej výške 145 metrov. Od Malých Karpát sa k nim rozprestiera diluviálny útvar zložený zväčša z hliny. Za obcou sa vo vzdialenosti asi 1,5 km smerom na západ tiahne stará obchodná cesta - v minulosti významná pre obchod. Na východ je obec otvorená svojou polohou do považskej doliny.

Obec Žlkovce bola tvorená jednou ulicou, ktorá bola v strede prerušená kratšou ulicou smerom z Hliníka k Červeníku. Hlavná ulica sa tiahne smerom od Ratkoviec. Kratšia cesta k Červeníku nadobudla väčší význam počas výstavby atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

V súčasnosti je hlavným napojením na cestu I. triedy z Trnavy do Piešťan. S hlavnou ulicou obce sa kríži pri kostole.
 

Chotár obce

Rozloha žlkovského chotára má podľa niekdajších mier celkom 11 831 katastrálnych jutár. Jednotlivé časti pozemkov majú i dnes medzi obyvateľmi zaužívané ľudové názvy: Časť poľa obce na západ, za cintorínom a humnami sa menuje Regoliny, k Vanige od nich sú Vinohrady, za tými Kirištojgy a Cígle. K časti od ratkovského kostola k Žlkovciam sú Diely, na druhej strane cesty až po bývalú hradskú cestu je Predné pole, Stredné pole a Zadné pole. Na ceste k Červeníku na ľavej strane sú Horajse, za nimi Bosna. Z druhej strany cesty je Stávka, ináč menovaná Noviny, vedľa nich až po Dudváh sú Kapustnice. Ďalej sú to Bizokry, Dlhé rokytové a Vrbovy, Žambích a Kúty.

 

Charakteristika prírody

Rastlinstvo v lokalite obce bolo typické listnatými porastami, predovšetkým bukmi a dubmi. Tieto tvorili háje, ktoré sa nachádzajú vo východnej časti katastra obce. Kedysi mali porasty šírku 250 - 300 metrov. Do prírody sa však dosť nezodpovedne zasahovalo. Štyridsať metrov hájov bolo vyrúbaných kvôli výstavbe diaľnice zo Žiliny do Bratislavy. Celé lány polí boli vyrúbané až po atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Kvôli výstavbe kanála Manivier z elektrárne, ale aj kvôli hnojeniu a poľnohospodárskej činnosti, sa zmenila aj fauna v okolí.
Fauna je tvorená predovšetkým bažanťou a zajačou zverou, ale aj srnčou. Výnimkou nie sú ani divé kačky.
V katastri obce sa nachádzajú dva väčšie vodné toky - Dudváh a Manivier. Predovšetkým v Dudváhu je možné nájsť viacero druhov rýb - od jalcov a ostriežov až po šťuky a sumce.
O faunu sa starajú predovšetkým poľovníci.

 


 

Pamätihodnosti

Pamiatky, ktoré sa nachádzajú v obci, sú prakticky všetky náboženského charakteru.

Najstaršou zachovanou pamiatkou je socha Panny Márie, ktorej vznik sa datuje do roku 1656. Pôvodne bola nad Hliníkom. V roku 1901 bola zrenovovaná.

DSC09754.JPGNajväčšou pamiatkou, hoci nie najstaršou, je klasicistický kostol Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ktorý je aj hlavnou dominantnou našej obce. Bol postavený v roku 1811, počas 19. storočia bol dvakrát upravený v empírovom slohu, v rokoch 1843 a 1887. Podrobnejšie údaje nájdete v časti "Cirkev".

kostol.jpg


Pred kostolom stojí socha sv. Floriána z roku 1862. Je ohradená ozdobnou kovovou ohradou. V roku 1991, pri príležitosti 100. výročia založenia miestneho hasičského zboru, bola na podstavec sochy umiestnená pamätná tabuľa.

florian03.jpgDSC09775.JPG

DSC09811.JPG


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka