Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Výber VZN podľa filtrov

VZN č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Žlkovce

Dátum zverejnenia návrhu: 3.5.2019

Schválené: 21.5.2019

Vyhlásené: 25.5.2019

Účinnosť: 10.6.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŽLKOVCE

č. 3/2019

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Žlkovce

 

Dátum zverejnenia návrhu VZN na úradnej tabuli obce Žlkovce

03.05.2019

Dátum zverejnenia návrhu VZN na webovom sídle obce Žlkovce

03.05.2019

Dátum schválenia VZN obecným zastupiteľstvom obce Žlkovce

21.05.2019

Dátum zverejnenia VZN na úradnej tabuli obce Žlkovce

25.05.2019

Dátum zverejnenia VZN na webovom sídle obce Žlkovce

25.05.2019

Dátum nadobudnutia účinnosti VZN

10.06.2019

Článok 1

Úvodné ustanovenia

  1. Obec Žlkovce (ďalej len „obec“) podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Žlkovce č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Žlkovce (ďalej len „VZN“).

Článok 2

Miesto a čas zápisu

  1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa koná v stredu v prvom týždni mesiaca apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka, kedy má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
  2. Zápis sa koná v čase od 12:00 hod. do 17:00 hod. v budove základnej školy obce. Konkrétna miestnosť, v ktorej sa uskutoční zápis bude uvedená v oznámení zverejnenom pri vstupe do budovy základnej školy obce.

Článok 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

  1. Návrh VZN bol zverejnený pred konaním obecného zastupiteľstva dňa 03.05.2019
  2. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 21.05.2019

 

V Žlkovciach, dňa 21.05.2019

                                                                                             Jozef Daniška

                                                                                               starosta obce

 


dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka