Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŽLKOVCE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŽLKOVCE Vytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ZMENY A DOPLNKY Územného plánu obce ŽLKOVCE

 

Obec Žlkovce, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb., v znení zákona č. 237/2000 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), pripravuje v roku 2019 obstarať nové Zmeny a doplnky Územného plánu obce Žlkovce, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce Žlkovce  č. 18/2019 zo dňa 20.03.2019.

Vypracované zmeny a doplnky územného plánu obce budú po prerokovaní schválené v obecnom zastupiteľstve a budú v určenom rozsahu dopĺňať prípadne meniť toho času platný Územný plán obce Žlkovce a jeho schválené zmeny, a budú záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

Vyzývame občanov, fyzické a právnické osoby aby svoje požiadavky, podnety a pripomienky k pripravovanému vypracovaniu Zmien a doplnkov Územného plánu obce Žlkovce predkladali v lehote do 09. augusta 2019 písomnou formou na adresu: Obecný úrad Žlkovce, 920 42 Žlkovce 158.

K žiadosti o zmenu územného plánu treba priložiť i kópiu katastrálnej mapy s vyznačením dotknutých pozemkov, ich parcelné čísla a navrhovaný účel budúceho funkčného využívania pozemkov.

Upozorňujeme, že  podľa § 19 stavebného zákona všetky náklady spojené s obstaraním zmeny územného plánu obce budú v plnej miere hradené fyzickými alebo právnickými osobami, ktorých potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.

Na návrhy a podnety predložené po tomto termíne sa nebude pri spracovaní tejto zmeny územného plánu prihliadať.

 

 

Žlkovce,  09. júla 2019                                                                      Jozef Daniška

                                                                                                          starosta obce


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka