Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci, hlavný kontrolór, komisie

Zástupca starostu obce

JUDr. Anton Ukropec

JUDr. Anton Ukropec

Zástupca starostu obce :
- zastupuje starostu obce v rozsahu poverenia
- vo volebnom období 2018-2022 vykonáva aktualizáciu a doplnenie VZN a základných interných noriem a smerníc
- predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- člen komisie pre šport a kultúru
- odmena za výkon funkcie zástupcu starostu bude vyplácaná mesačne v zmysle § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení: poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny - pre rok 2019 - 210 €


 

 

 

Poverenie zastupovaním starostu obce

poverenie.pdf(148.7 kB)poverenie.pdf

Poslanci obecného zastupiteľstva 2018-2022

Mgr. Alena Kováčiková - poverená zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva

Mgr. Alena Kováčiková

- poverená zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- predsedkyňa komisie pre šport a kultúru
- členka komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Mgr. Jana Kováčová

Mgr. Jana  Kováčová

- členka komisie pre školstvo a sociálnu oblasť
- členka komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Ing. Alexandra Korbeľová

Ing. Alexandra  Korbeľová

- predsedkyňa komisie pre školstvo a sociálnu oblasť
- členka komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Ing. Marek Molda

Ing. Marek Molda

- predseda komisie stavebnej a pre ochranu verejného poriadku


 

Mgr. Miroslav Valovič

Mgr. Miroslav Valovič

- člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- člen komisie pre školstvo a sociálnu oblasť


 

Ing. Timotej Bokor

Ing. Timotej Bokor

- člen komisie stavebnej a pre ochranu verejného poriadku


 

 

 

Obecná kontrolórka

Renáta Beláková

 Renáta Beláková

 

 

 

Dokumenty

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.pdf(218.3 kB)Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.pdf
Hlavný kontrolór.pdf(119.3 kB)Hlavný kontrolór.pdf
Plán kontrolnej činnosti 2019.pdf(133.6 kB)Plán kontrolnej činnosti 2019.pdf

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka