Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci, hlavný kontrolór, komisie

Zástupca starostu obce

JUDr. Anton Ukropec

JUDr. Anton Ukropec

Zástupca starostu obce :
- zastupuje starostu obce v rozsahu poverenia
- vo volebnom období 2018-2022 vykonáva aktualizáciu a doplnenie VZN a základných interných noriem a smerníc
- predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- člen komisie pre šport a kultúru
- odmena za výkon funkcie zástupcu starostu bude vyplácaná mesačne v zmysle § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení: poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny - pre rok 2019 - 210 €


 

 

 

Poverenie zastupovaním starostu obce

Poslanci obecného zastupiteľstva 2018-2022

Mgr. Alena Kováčiková - poverená zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva

Mgr. Alena Kováčiková

- poverená zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- predsedkyňa komisie pre šport a kultúru
- členka komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Mgr. Jana Kováčová

Mgr. Jana  Kováčová

- členka komisie pre školstvo a sociálnu oblasť
- členka komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Ing. Alexandra Korbeľová

Ing. Alexandra  Korbeľová

- predsedkyňa komisie pre školstvo a sociálnu oblasť
- členka komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

Ing. Marek Molda

Ing. Marek Molda

- predseda komisie stavebnej a pre ochranu verejného poriadku


 

Mgr. Miroslav Valovič

Mgr. Miroslav Valovič

- člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- člen komisie pre školstvo a sociálnu oblasť


 

Ing. Timotej Bokor

Ing. Timotej Bokor

- člen komisie stavebnej a pre ochranu verejného poriadku


 

 

 

Obecná kontrolórka

Renáta Beláková

 Renáta Beláková

 

 

 

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka