Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Posilňovňa

Posilňovňa

Poriadok obecnej posilňovne

 1. Vstup do obecnej posilňovne je povolený len osobám, ktoré dovŕšili 18 rokov veku a majú udelené povolenie na vstup zo strany obce.
 2. Každý návštevník berie na vedomie, že cvičenie v obecnej posilňovni je na vlastnú zodpovednosť.
 3. Každý návštevník obecnej posilňovne je povinný dodržiavať prevádzkový čas obecnej posilňovne (od 9:00 do 21:00).
 4. Každý návštevník obecnej posilňovne sa po príchode musí prezuť do vhodnej čistej obuvi a zapísať do knihy návštev.
 5. Každý návštevník obecnej posilňovne je povinný si odložiť oblečenie, obuv a iné osobné veci na miesta na to určené.
 6. Pred začatím cvičenia a po skončení cvičenia je potrebné vyvetrať priestory obecnej posilňovne.
 7. Počas cvičenia je každý návštevník povinný udržiavať čistotu a poriadok a správať sa tak, aby svojim konaním neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť ako aj zdravie a bezpečnosť ostatných návštevníkov a ani ich nijako neobmedzoval.
 8. Každý návštevník môže počas cvičenia počúvať hudbu tak, aby nerušila ostatných návštevníkov a ani obyvateľov okolitých domov.
 9. Nástroje na cvičenie sa môžu ukladať len na gumenú časť podlahy, nie na koberec.
 10. S nástrojmi a zariadeniami je nutné zaobchádzať zodpovedne, šetrne, spôsobom k tomu určeným, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu.
 11. V prípade zistenia poruchy na nástrojoch a zariadeniach je každý návštevník povinný poruchu ihneď zapísať do knihy návštev a nahlásiť na obecný úrad.
 12. Po skončení cvičenia je každý návštevník povinný odložiť nástroje na pôvodné miesto.
 13. Po skončení cvičenia je každý návštevník povinný sa presvedčiť, či sú všetky okná zatvorené.
 14. Návštevník obecnej posilňovne nesmie premiestňovať stroje z pôvodného miesta na iné miesto.
 15. Návštevník obecnej posilňovne nesmie vnášať do jej priestorov nástroje, zariadenia ani akékoľvek iné vybavenie a ani vynášať vybavenie obecnej posilňovne z jej priestorov.
 16. Návštevník obecnej posilňovne nesmie poskytnúť kľúč od obecnej posilňovne žiadnej inej osobe.
 17. Návštevník obecnej posilňovne nesmie v priestoroch obecnej posilňovne konzumovať jedlo, fajčiť, požívať alkoholické nápoje ani iné omamné látky.
 18. Návštevník obecnej posilňovne nesmie do priestorov obecnej posilňovne vodiť zvieratá.
 19. Návštevník obecnej posilňovne nesmie vylepovať v jej priestoroch plagáty.
 20. Priania a sťažnosti týkajúce sa činnosti prevádzky nahlásia návštevníci na obecný úrad.
 21. V prípade porušenia niektorého z uvedených pravidiel návštevníkom môže obec rozhodnúť o zákaze návštevníka ďalej navštevovať obecnú posilňovňu.

V Žlkovciach, dňa 14.02.2019

 

 

 

Jozef Daniška

starosta obce


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka